Αλλαγές στο Digital Marketing

Αλλαγές στο Digital Marketing

Τι αλλάζει στο Digital Marketing;

Email marketing

Η συγκατάθεση για τη χρήση ηλεκτρονικής διεύθυνσης πρέπει να δοθεί και να μην υποτεθεί. Εάν δεν έχετε ρητή συγκατάθεση για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πελάτες σας ΜΗΝ στείλετε οτιδήποτε!

Η συγκατάθεση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή και άμεση αξιοποίηση δεδομένου όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση. Αν αναλύσουμε τον κανονισμό σχετικά με τη συγκατάθεση, υπάρχουν σίγουρα κάποιες σαφείς κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφουν το ζήτημα και τη σημασία της συναίνεσης.

  • Ως «συγκατάθεση» του ατόμου για τη χρήση των δεδομένων νοείται κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και αδιαμφισβήτητη ένδειξη της επιθυμίας του χρήστη για αξιοποίηση των δεδομένων του με την οποία ο ίδιος, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν (ο κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων).
  • Πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε τον τρόπο με τον οποίο, ο χρήστης έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων, που σημαίνει ότι το μάρκετινγκ πρέπει να καταγράφει τον τρόπο που ο κάθε χρήστης έδωσε τη συγκατάθεσή του.
  • Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή (δικαίωμα αντίρρησης) και να είναι επίσης εύκολο να αποσύρει τη συγκατάθεσή του. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται από την πολιτική και τη διαδικασία για την απόσυρση της συναίνεσης.
  • Η συγκατάθεση πρέπει να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται για τους ίδιους σκοπούς.
  • Εάν η επεξεργασία είναι για πολλαπλούς σκοπούς πρέπει να συναινέσει για όλους αυτούς τους σκοπούς.
  • Η συγκατάθεση δεν θεωρείται ελεύθερη εάν ο χρήστης δεν έχει γνήσια ή ελεύθερη επιλογή στην καταχώρηση των δεδομένων του.
  • Η σιωπηρή συγκατάθεση δεν συνιστά συγκατάθεση.

Με βάση τα παραπάνω ο βασικός κανόνας είναι ότι πρέπει να δοθεί συναίνεση και να μην υποτεθεί. Ήδη πολλές εταιρείες έχουν ενημερώσει τις ιστοσελίδες τους και πλέον διευκρινίζουν το σκοπό της συλλογής των δεδομένων και τους λόγους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Εκδηλώσεις/ Διαγωνισμοί

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη συμμετοχή ατόμων σε εκδηλώσεις ή διαγωνισμούς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό όπως αποστολή email, τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή sms κ.λ.π., εκτός από τον σκοπό που αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση ή διαγωνισμό. Για κάθε άλλη χρήση θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση του ατόμου με δικαίωμα ελεύθερης επιλογής.

Διαφήμιση/ Μηχανές Αναζήτησης & Social Media

Γίνεται ίσως κατανοητό, ότι με την εφαρμογή των κανονισμών GDPR θα υπάρξει  ένα σοβαρό πρόβλημα για τις εταιρείες, λόγω ότι πλέον δεν θα μπορούν να κάνουν στοχευμένη διαφήμιση στους πελάτες τους μέσω email.  Καλώς ή κακώς οι βάσεις δεδομένων των πελατών θα συρρικνωθούν δραματικά.

Η λύση φαίνεται ότι θα δοθεί μέσα από τη Google και τα Social Media. Αυτό όμως, σημαίνει και αύξηση του διαφημιστικού budget. Ήδη το Facebook χωρίς διαφήμιση δίνει χαμηλές εμφανίσεις σε σχέση με το παρελθόν, για τις εταιρείες που προσπαθούν να επικοινωνήσουν τα νέα τους ή τα προϊόντα τους στα feeds.  Η δυνατότητα να εντοπίζει ο καταναλωτής μία εταιρεία μέσω  της διαφήμισης στην αναζήτηση ή την προβολή με banner στη Google, αποτελεί ένα μόνιμο μηναίο κόστος και πιθανά την εύκολη λύση για τις εταιρείες, που δεν διαθέτουν μεγάλα budget διαφήμισης.

Στο Δίκτυο αναζήτησης και στις Αγορές Google, οι εταιρείες θα πρέπει να βελτιστοποιήσουν τις καμπάνιες τους προσαρμόζοντας την προσφορά τους με βάση τα στοιχεία που γνωρίζουν σχετικά με τις δραστηριότητες των πελατών τους.

Στο Gmail, επίσης, με τη χρήση  εξατομικευμένων διαφημίσεων στην κορυφή των καρτελών εισερχομένων μηνυμάτων είναι δυνατή η προσέγγιση των πελατών ή παρόμοια είδη κοινού. Στο YouTube, μπορείτε να προσεγγίσετε νέα ακροατήρια, στοχεύοντας στο κοινό παρόμοια με τους πιο πολύτιμους πελάτες σας.