ΕΣΠΑ επιδότηση κατασκευής eshop μέχρι 90%

Νέα επιδότηση “Ψηφιακά Εργαλεία MΜΕ” μέχρι 90% για κατασκευή eshop και ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου η ενίσχυση ΜμΕ μέσω voucher με το Πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MΜΕ”. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MμE», οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν υλοποιώντας επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που προωθούν την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών  διαδικασιών ( ηλεκτρονικά καταστήματα - κατασκευή eshop, υπηρεσίες digital marketing και διαφήμισης, business intelligence tools, τεχνητή νοημοσύνη κ.λ.π.)

Η ενίσχυση “Ψηφιακά Εργαλεία MΜΕ” υλοποιείται με την παροχή voucher συγκεκριμένης χρηματικής αξίας, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην αγορά ψηφιακών λύσεων και εργαλείων από τους δικαιούχους. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους.

Από τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να επιχορηγηθούν μέσω του προγράμματος, η Bluemind Digital Marketing μπορεί να σου προσφέρει υπηρεσίες που εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και αφορούν στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Αναλυτικά οι δαπάνες αυτές αφορούν:

Κατασκευή eshop
• Υπηρεσίες digital marketing, marketing automation και customer loyalty
• Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν τη λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
• Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
• Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)

Κατασκευή eshop με voucher και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου

Ανάλογα με το μέγεθος κάθε επιχείρησης, που ορίζεται από τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιλέξιμες δαπάνες της επιδότησης ΕΣΠΑ ορίζονται από 1000€ έως 20.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 90% με τη χρήση επιταγών (vouchers).  Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

epidotisi 90 gia kataskevi eshop

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση - Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
  • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
  • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022
  • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ)
  • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ
  • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους
  • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
  • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης

Πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE»;

Η Bluemind Diigtal Marketing μπορεί να σου προσφέρει ποικίλες λύσεις που επιδοτούνται με τη χρήση voucher από το πρόγραμμα.

1. Κατασκευή eshop με τη χρήση voucher: Απόκτησε τώρα e-shop, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής σου, και δες τις πωλήσεις σου να ενισχύονται μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η έμπειρη ομάδα μας, Web designers & Engineers, αναλαμβάνουν την δημιουργία και υποστήριξη του e-shop σου, οικονομικά και αξιόπιστα!

2. Βελτιστοποίηση eshop: Εταιρίες που έχουν ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούν να βελτιώσουν το eshop τους με νέες υπηρεσίες και διασυνδέσεις.

Οι ενέργειες που μπορούν να ενταχτούν στο πρόγραμμα είναι:

Αναβάθμιση της πλατφόρμας του eshop στην τελευταία έκδοση
• Δημιουργία διασύνδεση με εμπορικές εφαρμογές (Softone, Entersoft κτλ) για συγχρονισμό του eshop σας με την αποθήκη και την τιμολόγηση. Διασύνδεση με marketplaces.
• Δημιουργία διασύνδεσης με εταιρίες courier για αυτόματη δημιουργία Voucher και ενημέρωση των πελατών για την πορεία της παραγγελίας τους
• Προσθήκη extension για επιπλέον λειτουργικότητα και υπηρεσίες re-marketing

Μερικά παραδείγματα σε καινοτόμες λειτουργίες eshop:

– Blacklist πελατών που δεν παραλαμβάνουν (πληρωμή με αντικαταβολή)
– Υπενθύμιση εγκαταλελειμμένων καλαθιών
– Υπενθύμιση αξιολόγησης για αγορασμένα προϊόντα
– Αυτόματη προβολή σχετικών προϊόντων
– Σύνδεση/εγγραφή με χρήση των Social Media ή Gmail account
– Προσθήκη live chat
– Εργαλεία για advanced προσφορές (cross selling)

Επίσης, στην Bluemind Digital Marketing μπορούμε να δημιουργήσουμε καμπάνιες digital marketing οι οποίες ανήκουν στις επιλέξιμες ενέργειες του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MμE».

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τις δυνατότητες που υπάρχουν για να αναπτύξετε τις διαδικτυακές πωλήσεις σας, αλλά και την κατασκευή eshop σε περίπτωση που δεν διαθέτετε ηλεκτρονικό κατάστημα.

Aφού συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να βρούμε από κοινού την καλύτερη λύση για τη μέγιστη απόδοση της επιχείρησής σας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πώς μπορώ να αποκτήσω το Voucher «Ψηφιακά Εργαλεία MμE»;

Μπες στο https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/ με τα στοιχεία πρόσβασης στο TAXISnet της επιχείρησής σου και κάνε αίτηση για το voucher. Η ενημέρωση του δικαιούχου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά τις 14/09.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram