fbpx

ΕΣΠΑ επιδότηση 5.000 ευρώ για κατασκευή eshop

ΕΣΠΑ επιδότηση 5.000 ευρώ για κατασκευή eshop προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «e-λιανικό» και μπορείτε να μάθετε αν εντάσσεστε στις επιχειρήσεις λιανικής, που θα λάβουν χρηματοδότηση 100%.

Έγκριση των αιτήσεων που υποβλήθησαν στο e-λιανικό. Διαβάστε εδώ.

Για τον Β' Κύκλο επιδότησης eshop που ξεκινά στις 9 Ιουλίου 2021 ενημερωθείτε εδώ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα e-λιανικό για την επιδότηση eshop 100% έως 5.000 ευρώ, ο στόχος είναι η επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

 • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
 • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
 • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους και
 • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Εδώ, έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που θα θέλατε να γνωρίζετε σχετικά με το ΕΣΠΑ επιδότηση 5000 ευρώ για eshop και στο τέλος του άρθρου απαντάμε στο ερώτημα, αν τελικά αξίζει να κάνετε eshop και με ποιες προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 5.000 ευρώ για eshop στα καταστήματα λιανικής

Με επιδότηση 100%, όπως ανακοινώθηκε, οι επιχειρήσεις λιανικής καλούνται να συντάξουν και να καταθέσουν την πρότασή τους για κατασκευή eshop, έχοντας συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα κριτήρια, που θα τους προσφέρουν υψηλότερη βαθμολογία έναντι των άλλων προτάσεων που θα κατατεθούν για επιδότηση.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιδότηση eshop 5.000 άλλαξε στη δημοσίευσή του και η υποβολή αιτήσεων θα έχουν χρονικό περιθώριο ενός μήνα με αρχή στις 22 Φεβρουαρίου 2021.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των
επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την
ημέρα αυτή και μετά.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να αναζητήσουν τους κατάλληλους συνεργάτες, που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΕΣΠΑ την αίτηση, αλλά και την εταιρεία που θα συνεργαστούν στην κατασκευή eshop.

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ περιλαμβάνει δαπάνες κατασκευής eshop, αλλά και εξοπλισμού.

Δείτε αν εντάσσεστε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιδότηση eshop 5000 ευρώ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες, να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση για επιδοτηση eshop ανά Α.Φ.Μ
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας  
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης για επιδοτηση eshop οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

espa 5000 evro gia eshop
ΕΣΠΑ 5.000 ευρώ για eshop σε επιχειρήσεις λιανικής

Η επιδότηση ΕΣΠΑ για eshop 5.000 ευρώ με το πρόγραμμα «e-λιανικό» θα συμπεριλάβει 16.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Η επιδότηση θα αφορά στην 100% κάλυψη των δαπανών για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

epidotisi 5000 euro 1
Τι περιλαμβάνει η επιδότηση ΕΣΠΑ 5000 ευρώ για eshop;

Επιδοτούνται έργα κατασκευής eshop μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε εταιρεία για την κατασκευή e-shop
ti xreiazetai na prosexo gia tin epidotisi espa 5000 euro gia eshop
Έχω κατάστημα λιανικής. Τι πρέπει να κάνω για την επιδότηση 5.000 ευρώ για eshop;

Για επιδότηση ΕΣΠΑ στην κατασκευή eshop απαιτείται η δημιουργία του ιστότοπου σε δύο γλώσσες (ελληνικά – αγγλικά) και η προσαρμογή του - προσβασιμότητα ΑΜΕΑ.

Η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ στον ιστότοπο αφορά σε άτομα με προβλήματα όρασης. Κατά το παρελθόν, πολλές προτάσεις. που έχουν εγκριθεί για επιδότηση ΕΣΠΑ, η ιστοσελίδα τους δεν πληρούσαν τα κριτήρια προσβασιμότητας ΑΜΕΑ με αποτέλεσμα να χάσουν τη χρηματοδότηση.

Οι φάκελοι που κατατίθονται για αξιολόγηση στο ΕΣΠΑ χρειάζεται να πληρούν κατά γράμμα τις οδηγίες του επιδοτούμενου προγράμματος, αλλά και να έχουν συμπεριλάβει κριτήρια, που θα τους δώσουν την υψηλότερη βαθμολογία.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Αστοχίες από τους συμβούλους επιδοτήσεων στη σύνταξη του φακέλου και την κατάθεση της ηλεκτρονικής του υποβολής, έχουν στοιχίσει σε πολλές επιχειρήσεις την ένταξή τους στην επιδότηση.

Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα e-λιανικό

Η Αίτηση Χρηματοδότησης για κατασκευή eshop ή αναδιαμόρφωση ήδη υπάρχοντος θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Ενημερωθείτε για όσα χρειάζεται να γνωρίζετε στην κατασκευή eshop με επιδότηση ΕΣΠΑ από την Bluemind Digital Marketing Services.

Είναι εύκολο να διαχειρίζομαι μόνος μου ένα eshop;

Η εταιρεία μας κατασκευάζει premium eshop και ιστοσελίδες σε τεχνολογίες αιχμής, εύκολα στη διαχείρισή τους και με απρόσκοπτη λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο. Η εμπειρία μας στην κατασκευή ιστοσελίδων και eshop με επιδότηση μας έχει βοηθήσει ώστε να δημιουργήσουμε ένα εύκολο περιβάλλον διαχείρισης του καταστήματος από εσάς.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα για την κατασκευή eshop και φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας, ώστε να έχουν οι ίδιοι τη διαχείριση του ηλεκτρονικού τους καταστήματος. Έχουμε ήδη φροντίσει να δημιουργήσουμε για εσάς ένα υπερ-απλουστευμένο περιβάλλον διαχείρισης του eshop σας.

Το περιβάλλον που θα κάνετε εισαγωγή νέων προϊόντων ή και διαγραφή εξαντλημένων κωδικών είναι πολύ εύκολο να το διαχειριστείτε μόνοι σας, ώστε να εμφανίζονται σωστά τα προϊόντα σας στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

Ήδη, στη Bluemind Digital Marketing Services κατασκευάζουμε eshop για καταστήματα λιανικής και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές εκτός της Αθήνας, όπως: Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα, Ιθάκη, Πάτρα, Σπάρτη, Ρόδο και Κρήτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 8662975 ή και στο [email protected] για να εξετάσουμε από κοινού τους τρόπους που θέλετε να λειτουργεί το eshop σας και να σας προτείνουμε τις αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις.

Ένα προηγμένο τεχνολογικά (premium) eshop προσαρμόζεται στις ανάγκες πώλησης των προϊόντων σας και σας παραδίδεται έτοιμο, από την Bluemind Digital Marketing Services, για να προχωρήσετε στην προώθησή του, χωρίς να επιβαρυνθείτε με επιπλέον κόστη προσαρμογής του.

Ποιά σημεία χρειάζεται να προσέξω ώστε να επιδοτηθώ;

Ο σύμβουλος που θα κατασκευάσει το eshop σε συνεργασία με τον σύμβουλο, που θα ετοιμάσει και θα υποβάλλει την επενδυτική σας πρόταση, είναι απαραίτητο να σας προτείνουν τρόπους για την καλύτερη παρουσίαση της επένδυσής σας με στόχο την υψηλότερη βαθμολογία σας.

Στην περίπτωση που η πρότασή σας δεν σημειώνει υψηλή βαθμολογία είναι καλύτερα να μην υποβάλλετε φάκελο. Η ακεραιότητα του συμβούλου σας σε αυτό το σημείο είναι εξέχουσας σημασίας.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εντάσσονται στην Δράση «e-λιανικό».

epidotisi kataskevi eshop
Τι χρειάζεται να κάνω πριν υποβάλλω πρόταση για την επιδότηση των 5.000 ευρώ για eshop;

Η Bluemind Digital Marketing Services συνεργάζεται με έμπειρους συμβούλους επιδοτήσεων ΕΣΠΑ. Για τους πελάτες μας, που θα θέλουν να κατασκευάσουν eshop και να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση για επιδοτηση eshop, έχουμε φροντίσει ώστε να έχουν όλη την πληροφόρηση που χρειάζονται για την επιδότηση 5.000 ευρώ για eshop, αλλά και την ολοκληρωμένη υποστήριξη στην κατάθεση της πρότασή τους στο ΕΣΠΑ.

Eshop αξίζει να κάνω την επένδυση;

Αυτό που είναι σπουδαίας σημασίας και το λέμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους πελάτες μας, είναι ότι πριν δημιουργήσετε ένα eshop, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόκειται για μία επιπλέον επιχείρηση, μέσα στην ήδη υπάρχουσα επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Αξίζει να κάνετε ένα eshop αρκεί να το πιστεύετε και να επενδύετε συνεχώς επάνω σε αυτό. Η δημιουργία eshop μπορεί να εκτινάξει τις πωλήσεις με τρόπους, που το φυσικό σας κατάστημα δεν θα μπορούσε.

Εχοντας λάβει μία σημαντική επιδότηση 5000 ευρώ για κατασκευή eshop έχετε κάνει το πρώτο βήμα για να βγείτε δυναμικά στην ηλεκτρονική αγορά (ecommerce). Η συντήρηση όμως, του eshop και η επέκτασή του σε νέες τεχνολογίες είναι ένα κρίσιμο σημείο.

eshop axizei

Για να πουλάτε τα προϊόντα σας μέσω διαδικτύου δεν είναι αρκετό να σας φτιάξει κάποιος ένα eshop!

Χρειάζεται στρατηγική, η οποία να περιλαμβάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων σας, την ανάλυση του κοινού που θέλετε να απευθυνθείτε και τις συνήθειες του, τους κατάλληλους τρόπους λειτουργίας του eshop σας, που θα διευκολύνουν τόσο εσάς, όσο και τους διαδικτυακούς πελάτες σας, αλλά και τα μέσα που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να έχετε μία διαφήμιση στη Google ή στα Social Media και το eshop σας να μην λειτουργεί. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχετε επιλέξει από την αρχή στη φάση που δημιουργείτε το eshop, τεχνολογίες και εργαλεία, που θα εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εμπειρία των συμβούλων που αναλάβουν να κατασκευάσουν το eshop και να το διαχειριστούν με όλα τα updates που απαιτούνται, η επιλογή του κατάλληλου πακέτου hosting, ο συχνός έλεγχος των διασυνδέσεων, η τακτική ανανέωση του περιεχομένου με έξυπνες τεχνικές παρουσίασης των προϊόντων, μπορούν να σας φέρουν μπροστά από τον ανταγωνισμό σας.

Αν ενδιαφέρεστε για την επιδοτηση 5.000 για eshop μέσω ΕΣΠΑ -γιατί έχει πραγματικά αξία για εσάς να βρίσκεστε δυναμικά και στο διαδίκτυο- μιλήστε μαζί μας στο 210 8662975 ή στείλτε μας email στο [email protected] και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Μάθετε περισσότερα για ΕΣΠΑ κατασκευη eshop με επιδότηση εδώ.

Ενημερωθείτε για την απόδοση της Bluemind Digital Marketing Services το 2020 εδώ.

Βρείτε μας και στο Facebook

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram