fbpx

ΕΣΠΑ επιδότηση eshop 5.000 € ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται

Επιδότηση eshop «e-λιανικό» - πρόγραμμα ΕΣΠΑ 5.000 ευρώ για κατασκευή eshop, επιδότηση 100% μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Β' Κύκλος Αναμένεται...

Έγκριση των αιτήσεων που υποβλήθησαν στο e-λιανικό. Διαβάστε εδώ.

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και αιτήσεις μέχρι 1.500 ευρώ για την αναβάθμιση του e-shop, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Ενημερωθείτε για τη δημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ "e-λιανικό" για επιδότηση eshop και τις αλλαγές που υπάρχουν από τη προδημοσίευση εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΕΣΠΑ e-λιανικό και την κατασκευή eshop στο 210 8662975 ή το email [email protected]

Η προδημοσίευση του προγράμματος e-λιανικό

Επιχειρήσεις λιανικής που έχουν ήδη ολοκληρώσει την κατασκευή eshop σε ελληνικά - αγγλικά και με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, όπως επιβάλλει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και είναι επιλέξιμοι για την επιδότηση eshop.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες οι επιχειρήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα επιδοτηθούν για τις υλοποιημένες δαπάνες, σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα για την επιδοτηση eshop 100% ο στόχος είναι η επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:

 • να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
 • να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών,
 • να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους και
 • να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις για επιδότηση eshop 5.000 ευρώ

Στη Δράση ΕΣΠΑ μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 με εξαιρέσεις τον τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
 • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων για επιδοτηση eshop θα ανακοινωθεί στην πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον (30) τριάντα ημέρες.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό / υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης «e-λιανικό» ΕΣΠΑ επιδότηση eshop 5.000 ευρώ έχουν ως ακολούθως:

1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών -λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία / αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS),

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop),

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.),

4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης / αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.),

5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών για την επιδότηση eshop ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

epidotisi-5000-euro-eshop

ΕΣΠΑ για eshop προϋποθέσεις

Για την επιδότηση eshop θα απαιτείται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr,
 • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης,
 • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση),
 • Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων για χρηματοδότηση για κατασκευή eshop θα είναι άμεση.

Καλέστε μας στο 210 8662975 για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την κατασκευή eshop και την υποβολή της αίτησης ώστε να εισπράξετε άμεσα τη χρηματοδότησή σας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων για επιδότηση 5000 για eshop που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ,
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολήτης αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις (2 γλώσσες, προβολή από κινητά, συνοδεία λογισμικού παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικώ πληρωμών, και πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ),
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ,
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης,
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του
Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020
σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου
τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το
κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε εταιρεία για την κατασκευή e-shop

H Bluemind Digital Marketing Services αναγνωρίζει τις δυσκολίες της εποχής, αλλά και την αγωνία των καταστηματαρχών για μία ασφαλή διέξοδο από τους χαμηλούς τζίρους, που επέφερε το lockdown αλλά και το click away.

Γι' αυτό και έχουμε φροντίσει μέσω της συνεργασίας μας να έχετε ένα πλήρες eshop που θα πουλάει, αλλά και θα πληρεί τις προϋποθέσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ. Με περισσότερα από 5.000 θέματα και πάνω από 55.000 εργαλεία η Bluemind Digital Marketing Services εγγυάται την άριστη λειτουργία του eshop σας.

Πελάτες μας στηνκατασκευή eshop είναι επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο λιανικής όπως ένδυση, υπόδηση, λευκά είδη, κοσμήματα και αξεσουάρ, οικιακός εξοπλισμός, καταστήματα οπτικών και τουριστικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.

Για τους πελάτες μας συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους επιδοτήσεων ΕΣΠΑ ώστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση και υποστήριξη στην κατασκευη eshop και την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά.

Η εμπειρία μας στην κατασκευή ιστοσελίδων και eshop με επιδότηση ΕΣΠΑ μας έχει βοηθήσει ώστε να δημιουργήσουμε για εσάς ένα εύκολο περιβάλλον διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος, φροντίζοντας παράλληλα για τη διευκόλυνση των πελατών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε από κοινού τις ανάγκες που θέλετε να καλύπτει το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Καλέστε μας στο 210 8662975 ή στείλτε μας email στο [email protected]

Ολόκληρη τη προδημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ «e-λιανικό» για επιδότηση eshop 5.000 € μπορείτε να δείτε εδώ

Επιδότηση για eshop

ΕΣΠΑ Επιδότηση 5000 ευρώ για κατασκευή eshop

Προώθηση eshop με SEO τι χρειάζεται να γνωρίζετε;

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram